O mnie

   Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2006 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a w 2014 roku w dziedzinie endokrynologii. Doświadczenie zdobywałam w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Do 2016 roku pracowałam w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, w Poradni Endokrynologicznej i Diabetologicznej dla Dzieci oraz Poradni Endokrynologicznej dla Dorosłych.

   Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

   W mojej pracy zawodowej bardzo cenię sobie opinie rodziców i pacjentów. Przyczyniają się one do poprawy współpracy wynikającej z pełnego wzajemnego zrozumienia. Będę wdzięczna za opinie zamieszczone na portalach facebook i znanylekarz.pl.