Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu tarczowego

        USG jest metodą bezinwazyjnego obrazowania tkanek z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. W diagnostyce tarczycy stosuje się głowice o częstotliwościach 5-13 MHz. Nowoczesne aparaty pozwalają na uwidocznienie zmian w miąższu o średnicy 2 mm. Dokładne badanie obejmuje także zawsze ocenę okolicznych węzłów chłonnych. Wykorzystanie efektu Dopplera (zmiana częstotliwości fali odbitej od ciała będącego w ruchu) pozwala na wizualizację unaczynienia gruczołu tarczowego i guzków w jego obrębie. W moim gabinecie używam nowoczesnego aparatu USG spełniającego wszystkie standardy diagnostyki sonograficznej tarczycy. Pacjent otrzymuje opis badania wraz z dokumentacją fotograficzną ujawnionych nieprawidłowości.